Πληροφορίες Αποστολής

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον τόπο παράδοσης και την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο καταναλωτής. Στην περίπτωση που ένα προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή ή έχει καταργηθεί ή βρίσκεται σε έλλειψη ο καταναλωτής ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά  από την εταιρία μας σχετικά εφόσον αυτό είναι δυνατό προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών ή ανωτέρας βίας μία παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει απρό βλεπτα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία. 

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες με το Happypharmacy.gr εται ρίες ταχυμεταφορών στις οποίες προωθεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέ φωνο του καταναλωτή ώστε να μπορέσει να γίνει η παράδοση. Για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής δεν επιβαρύνουν τον καταναλωτή ενώ για παραγγελίες μι κρότερες των 50 ευρώ τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Τα έξοδα αντι καταβολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση. Τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα αντικαταβολής καταβάλλονται στον υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση των προΙόντων. Το Happypharmacy.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του παραπάνω ελάχιστου ποσού. 

Facebook